วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

วันที่ 5 ธ.ค. 2552

-แก้ไขเว็บบล็อค เพื่อลงทะเบียนการฝึกประสบการณ์

วันที่ 4 ธ.ค. 2553

คาบ 5-6 สอน ม.1/4 ทำการทดลองเรื่องการตกผลึก และเรียนเรื่องพลังงานความร้อนและความเข้มของแสง

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

วันที่ 3 ธ.ค. 2552

07.15-09.50 ยืนรับเด็กหน้าโรงเรียน 10.00-11.30 นิเทศน์ทั่วไปเรื่องการคุมชั้นเรียน ปัญหาที่พบภานในห้องเรียนของแต่ละคนในนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์
ส่งโครงการที่จัดทำขึ้น
อาจารย์วัฒนามอบหมายให้ตรวจพัสดุห้องประชาสัมพันธ์และอนามัยโรงเรียน
เตรียมแผนการจัดการเรียนรู้

วันที่ 2 ธ.ค. 2552

ยืนรับเด็กหน้าโรงเรียนและสอนเด็กนักเรียน

วันที่ 1 ธ.ค. 2552

07.15-09.50 ยืนรับเด็กห้าโรงเรียน